Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Fizyka współczesna – Standardy kształcenia

Elementy mechaniki kwantowej: równanie Schrödingera, studnia potencjału, tunelowanie przez barierę potencjału, spin, efekt Zeemana. Lasery. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe w ciele stałym. Struktura ciał stałych. Statystyki kwantowe. Elektrony w ciele stałym - struktura pasmowa, metale, półprzewodniki, izolatory, nadprzewodniki. Siły jądrowe. Przemiany jądrowe.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/