Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Informatyka w technice – Standardy kształcenia

Metody numeryczne. Rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Metody całkowania. Metoda Monte Carlo w symulacjach. Programowanie liniowe. Programowanie sieciowe. Analiza wyników pomiarów i badań - statystyka opisowa, histogramy, funkcje regresji. Sieci lokalne i globalne.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/