Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Zarządzanie środowiskiem – Standardy kształcenia

Zarządzanie przedsiębiorstwem w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Nowoczesne metody zarządzania środowiskiem - ich ocena. Systemy zarządzania środowiskiem. Czystsza produkcja jako filozofia i strategia ochrony środowiska. Najlepsze dostępne techniki - czystsze technologie. Zasady i regulacje prawne w gospodarce odpadami. Zasady tworzenia złóż wtórnych. Świadectwo czystej produkcji jako forma dobrowolnego zobowiązania ekologicznego. ISO (International Organization for Standardization) 14001 - podstawowy standard oceny postępowania proekologicznego. Finansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Ocena oddziaływania przemysłu na środowisko.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/