Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Geologia złóż – Standardy kształcenia

Geneza złóż i ich klasyfikacje. Kryteria oceny wartości złóż. Forma i struktura złóż w zależności od skali obserwacji. Procesy powstawania - przegląd złóż o różnej genezie z uwzględnieniem najbardziej znanych złóż światowych oraz złóż polskich. Światowe i polskie zasoby kopalin. Prognozy zapotrzebowania i perspektywy poszukiwawcze dla różnych rodzajów złóż.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/