Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Organizacja i projektowanie prac geologicznych – Standardy kształcenia

Cel i zadania projektowania geologicznego. Elementy organizacji prac - prawa organizacji, cykl organizacyjny. Przygotowanie projektowania, określenie celów i zadań projektowania. Zasady wyboru metod realizacji prac. Harmonogram prac, diagramy sieciowe, metoda decydujących ciągów. Kosztorysowanie prac. Podstawy prawne wykonywania prac geologicznych. Organizacja i realizacja badań geologicznych, zasady kontroli wyników. Organizacja prac geologicznych w Polsce.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/