Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Inżynieria złożowa – Standardy kształcenia

Równania bilansu masowego złóż węglowodorów powyżej i poniżej stanu nasycenia, z uwzględnieniem ściśliwości wody i skały oraz zabiegów wtórnych. Analiza równań bilansu masowego dla różnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Analiza ruchu konturu woda-gaz. Metody obliczania ilości wody dopływającej do złoża węglowodorów. Kryteria eksploatacji z uwzględnieniem stożków i języków wodnych i gazowych. Analiza metod wtórnych i trzecich w eksploatacji złóż węglowodorów. Modelowanie procesów wzajemnego wypierania się różnych faz w złożach węglowodorów. Ocena wyników symulacji komputerowych procesów zachodzących w czasie eksploatacji złóż.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/