Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Technologia górnicza – Standardy kształcenia

Mechanizacja w górnictwie. Nowe techniki w pracach górniczych. Technologiczne metody profilaktyki w kontekście zagrożeń naturalnych w górnictwie. Metody uszczelniania oraz wzmacniania skał i górotworu. Metody bieżącej kontroli stateczności wyrobisk. Eksploatacja górnicza w nietypowych warunkach zalegania złoża oraz w warunkach występowania zagrożeń naturalnych - niekonwencjonalne metody geotechnologiczne. Technologie górnicze w budownictwie tunelowym, specjalnym i hydrotechnicznym.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/