Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Geotechnika – Standardy kształcenia

Mechaniczne i reologiczne właściwości skał. Struktura i klasyfikacja gruntów. Właściwości gruntów. Geoinżynierskie metody modyfikacji właściwości fizyko- mechaniczych ośrodków gruntowych oraz masywów skalnych. Stabilizacja gruntów i skał słabozwięzłych. Badania właściwości fizycznych skał i gruntów w warunkach laboratoryjnych i in situ. Technologie i techniki bezwykopowe.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/