Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Górnictwa i Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna

Zarządzanie i marketing – Standardy kształcenia

Procesy i funkcje zarządzania. Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania - status własnościowy, planowanie, podejmowanie decyzji. Motywowanie i kierowanie pracownikami. Funkcje kontrolne zarządzania. Rynek i jego systematyka. Analiza rynku - badania rynkowe i marketingowe. Plan i strategie marketingowe. Organizacja i zarządzanie dystrybucją surowców. Bankowość - kredytowanie inwestycji w działalności górniczej.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/